17 septembrie 2014

Garanția pentru participare la licitații

BID BOND- GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATII,  o firmă care-ți sare în ajutor de fiecare dată când ai nevoie de ei în domeniul licitațiilor publice, licitații în Uniunea Europeană, dar mai ales la tine în oraș. Contractele de tot felul, chiar și din domeniul construcțiilor sau pentru bunul de capital, nu le dă nimeni, astfel fiecare firmă trebuie să dovedească cât este de bună.


Egalitatea de drepturi la licitațiile publice, în ultima perioadă, nu mai sunt ce au fost. Fiecare persoană luptă crâncen să câștige o licitație. Sunt foarte puțini cei care intră la licitații. Și aceia sunt buni și cel mai probabil au apelat la Bid Bond. Și aici, la fel ca în multe situații, trebuie să oferi garanții.Mai mult decât atât, pe această piață, altă firmă mai bună la care să te duci și să faci diverse asigurări de garanții necesare nu este. Mai jos, găsiți informații despre tipurile de asigurări pe care aceștia le pot încheia:

  • Asigurarea de garanție pentru participarea la licitație (BID BOND) reprezintă o alternativă la scrisoarea de garanție bancară sau la viramentul bancar în favoarea autorității contractante, pentru participarea la licitații. Iată și avantajele acestei asigurări:
a) facilitarea participării la licitaţiile publice;
b) deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;
c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
d) timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.
e) costuri reduse


Și, mai trebuie să știți tot aici că, acest contract de asigurare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei. Sigur, se poate prelungi, oricând, doar ca plata să se facă de asigurat. Și, perioada maximă în care sunteți asigurat este de maxim 6 luni. 

  • Garanția de bună execuție (PERFORMANCE BOND) este instrumentul de garantare solicitat companiilor care semnează un contract de achiziție publică.
Această garanție reprezintă un angajament ferm și irevocabil asumat de asigurator în numele asiguratului privind plata în favoarea beneficiarului a unei despăgubiri în limita sumei asigurate, în situația în care asiguratul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.


  • Asigurarea de bună execuție pentru perioada de notificare a defectelor (asigurarea de întreținere și mentenanță – MAINTENANCE BOND) vine în completarea asigurării de bună execuție, Performance Bond, și acoperă perioada de întreținere post execuție, dacă această perioadă a fost prevazută în contractul inițial. 
Scopul garanției de bună execuție aferentă perioadei de notificare a defectelor (Maintenance Bond) este de a asigura beneficiarul ca asiguratul/executantul va remedia orice defecte apărute după finalizarea contractului sau își va îndeplini toate obligațiile contractuale ce derivă din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor. Și MAINTENENCE BOND – GARANTIA DE MENTENANTA este o garanție foarte interesantă, nu degeaba mulți apelează la BID BOND când vine vorba de astfel de asigurare.


  • Garanția de restituire a avansului (ADVANCE PAYMENT BONDS) – garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziționarea unor produse.
Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiara – statistici
La acest tip de garanție aveți perioada maximă de asigurare de 36 de luni. Și, în cazul în care nu v-ați lămurit, recapitulăm care sunt cele mai importante facilități, pe limba voastră, dacă apelați la Bid Bond:


  • îți facilitează timpul și accesul, astfel poți să participi la licitațiile publice, licitații despre care vă spuneam că dacă sunteți buni în ceea ce faceți o să câștigați sigur un contract.
  • timp mai scurt în care îți rezolvă treburile
  • nu îți afecteaza capitalul de lucru
  • deblochează sumele care vin ca garanție de participare
  • și, foarte important, costuri reduse

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu